หน้าแรก
หมู่บ้านในเขต อบต.

 

1. บ้านหนองปลามัน
มีประชากรทั้งสิ้น 571 คน  166 ครัวเรือน
ชาย 288 คน  หญิง 283 คน
นายประเสริฐ  อินทสิทธิ์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1
   
2.

บ้านท่าซุง
มีประชากรทั้งสิ้น 966 คน   299 ครัวเรือน
ชาย 482 คน หญิง 484 คน
นายอรุณ บุญมา  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2

   
3. บ้านดงยาง
มีประชากรทั้งสิ้น 468 คน   145 ครัวเรือน
ชาย 240 คน หญิง 228 คน
นายสมชาย สุทธินันท์   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3
   
4. บ้านตาลเอน
มีประชากรทั้งสิ้น 390 คน   114 ครัวเรือน
ชาย 197 คน หญิง 193 คน
นางสาวมะยม  บุญโพธิ์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4
   
5. บ้านโรงน้ำแข็ง
มีประชากรทั้งสิ้น 208 คน   65 ครัวเรือน
ชาย 87 คน หญิง 121 คน
นายอภิสิทธิ์ ชูแก้ว  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 
   
6. บ้านวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
มีประชากรทั้งสิ้น 379 คน   121 ครัวเรือน
ชาย 188 คน หญิง 191 คน
นายสมเจตน์  วรรณศรี  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6
   
7. บ้านท่าตาโป้ย
มีประชากรทั้งสิ้น 707 คน   192 ครัวเรือน
ชาย 330 คน หญิง 377 คน
ส.ต.สมุทร  แสงนุภาพ  กำนันตำบลท่าซุง
   
8. บ้านบึงทับแต้
มีประชากรทั้งสิ้น 280 คน   79 ครัวเรือน
ชาย 141 คน หญิง 139 คน
นางสาวชญานิศ  บุษวะดี  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8
   
 

**ที่มาของข้อมูล ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ เดือน กรกฎาคม 2552

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างและบุคลากร
สมุดเยี่ยม
เว็บบอร์ด
วาระการประชุม
ข่าว
หมู่บ้านใน อบต.
 
ร้องทุกข์
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
ชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ต
เว็บไซด์รัฐบาลไทย
เที่ยวทั่วไทย ไปได้ทุกเดือน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติผุ้เข้าชม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
151 หมู่ 2 ต.ท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทร. 056-502707
email:webmaster@thasung.org