หน้าแรก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า
ประจำปี 2556 ขึ้นในวันที่ 16-17 มีนาคม 2556 เพื่อให้สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลท่าซุง ได้รับการฉีดวัคซีนทำให้มีภูมิคุ้มกัน ช่วยลดภาวะการเกิดโรคในสัตว์ และช่วยลดความเสี่ยงของประชาชนจากการถูก สุนัข แมวที่สงสัยหรือเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด ทำให้ไม่มีคนเสียชีวิตจากโรคน
ี้

 

   โครงการฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรทำพวงหรีด ดอกไม้จัน
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุงร่วมกับแรงงานจังหวัด
อุทัยธานี จัดโครงการฝึกทักษะอาชีพ ดยมีชาวบ้าน
ตำบลท่าซุง
มาร่วมฝึกทักษะอาชีพ
 
   

 

 

 

 


   

  

 

 

 

                                                          

 

     
     
 
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างและบุคลากร
สมุดเยี่ยม
เว็บบอร์ด
วาระการประชุม
ข่าว
หมู่บ้านใน อบต.
 
ร้องทุกข์
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
ชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ต
เว็บไซด์รัฐบาลไทย
เที่ยวทั่วไทย ไปได้ทุกเดือน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติผุ้เข้าชม
  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
151 หมู่ 2 ต.ท่าซุง อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี 61000 โทร. 0-5650-2707
email:webmaster@thasung.org