เหล่ากาชาด
ตำรวจภูธร
สำนักงานอุตสาหกรรม
สำนักงานพาณิชย์ี
สำนักงานขนส่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ม.รามคำแหง
โรงพยาบาลอุทัยธาน
สนง.ทางหลวงชนบท
สนง.สาธารณสุข
สนง.ประกันภัย